Konkurs Historyczny - Historia i Życie

Konkurs został zapoczątkowany w roku szkolnym 2002/2003 z inicjatywy właścicieli Wydawnictwa „Historia i Życie”, panów Witolda Koniecznego i Romana Kruszewskiego. Organizatorami pierwszych trzech edycji konkursu były Wydawnictwa „Historia i Życie” oraz „Wiedza i Praktyka”. Czwarta edycja nastąpiła po trzyletniej przerwie, w roku szkolnym 2009/2010, a wznowienia konkursu podjęła się Fundacja Wiedza i Praktyka. Patronat honorowy nad kolejnymi edycjami konkursu objęli: profesor Władysław Bartoszewski i Minister Edukacji Narodowej.

Zapraszając nauczycieli i młodzież licealną do kolejnych edycji konkursu z cyklu „Historia i Życie”, stawiamy im ważne pytania o przeszłość i staramy się pokazać jej związek ze współczesnością. Pragniemy skierować uwagę młodzieży na różnorodność narodową i kulturową, jaka towarzyszy od wieków kształtowaniu się naszej tożsamości. Tematy konkursów formułujemy tak, by uczestnicy mogli odwołać się do tradycji i pamięci zbiorowej swojego środowiska. Pragniemy uświadomić młodym ludziom, jak istotne znaczenie w życiu może mieć wiedza historyczna, jak wiele można zyskać będąc otwartym na inne kultury i style życia, jak wiele można się nauczyć, podejmując własne poszukiwania i dociekania badawcze.

Działalnością konkursu kieruje Rada Programowa, która pełni też funkcję Komitetu Organizacyjnego w składzie:

 • Maria Prosińska-Jackl
 • Krystyna Szelągowska
 • Wanda Tycner
 • Wojciech Łukowski
 • Witold Konieczny
 • Roman Kruszewski
 • Witold Olejnik

Wysoka jakość prac z trzech pierwszych edycji konkursu zachęciła nas do nawiązania współpracy – począwszy od IV edycji – z placówkami naukowymi zajmującymi się tematyką zbliżoną do tematyki konkursów. Dzięki temu materiały zawarte w pracach konkursowych mogą zostać wykorzystane w ich działalności. W roku szkolnym 2009/2010 partnerem naukowym konkursu był Instytut Zachodni w Poznaniu. Od roku 2010/2011 współpracujemy z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2012/2013 współdziałaliśmy z Muzeum Historii Żydów Polskich. Przedstawiciele tych placówek naukowych włączani byli w skład Komitetu Organizacyjnego i jury.

Jak wspomniano wyżej, patronat honorowy nad konkursem corocznie obejmowali prof. Władysław Bartoszewski i Minister Edukacji Narodowej. Patronat naukowy nad konkursem sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Konkurs jest adresowany do uczniów liceów, toteż wiek uczestników waha się od 16 do 19 lat (z przewagą siedemnastolatków, uczniów klas I i II). Pod względem formy standardem jest zapis elektroniczny (płyta CD uzupełniona wydrukiem).

Prace oceniane są przez jury w składzie:

 • dr hab. Krystyna Szelągowska
 • red. Wanda Tycner
 • prof. dr hab. Wojciech Łukowski
 • prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz
Mapa serwisuRSS

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.